poniedziałek, 9 stycznia 2017

I. Konferencja prezentująca Ruch Sokoli w Polsce i na emigracji

Patronat Honorowy
Dr. Aleksander Korybut – Woroniecki
Konsul Generalny RP w Austrii


Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski 1896“ w Austrii
zaprasza na
I. Konferencję prezentującą Ruch Sokoli w Polsce i na emigracji organizowaną z okazji 120. rocznicy założenia Towarzystwa w Wiedniu
Sobota, 18 lutego 2017,  godz. 17:00
Instytut Polski w Wiedniu, Am Gestade 7, 1010 Wien

W ramach I. Konferencji odczyty wygłoszą:
                                           
                                               Prof. Wiesław Jan Wysocki                                                   Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
„Niepodległościowy czyn Sokolstwa Polskiego na tle wkładu Polonii w odrodzenie państwowości polskiej. Wybrane zagadnienia”

Poseł Tomasz Rzymkowski z Klubu Parlamentarnego Kukiz’ 15
„Bieżące problemy młodego pokolenia w kraju i na emigracji”

      Na zaproszenie Zarządu Sokoła Polskiego 1896  w Austrii w I. Konferencji uczestniczyć będzie również  p  Kamil KlimczakPrezes Klubu im. Romana Dmowskiego, Asystent posła Tomasza Rzymkowskiego

          Obsługa medialna: p. Sara Kostecka i p. Piotr Korczarowski z eMisjaTv                                 https://www.facebook.com/eMisjaTv

Współorganizatorzy