piątek, 3 marca 2017

PTG Sokół Polski 1896 w Austrii w latach 2000-2017

PTG Sokół Polski 1896 w Austrii reaktywowali druh mgr. Lech Krawczyk, druhna mgr. Małgorzata Krawczyk i druh dr. Andrzej Bogucki.

Statut Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Austrii został złożony do rejestracji 17.05.2000 w Sicherheitsdirektion für Wien Vereinsangelegenheiten, 1010 Wien, Schottenring 7-9.
Oficjalna rejestracja statutu PTG „Sokół” w Wiedniu” przez w/w urząd austriacki w Wiedniu nastąpiła 06.07.2000.
Zalegalizowane przez Sicherheitsdirektion Wien zmiany w pierwszej wersji statutu Towarzystwa dokonano: 05.02.2001, 24.10.2003, 23.03.2004 i 29.12.2015.

Od roku 2015 Towarzystwo nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Polski 1896 w Austrii (dozwolony skrót nazwy: Sokół Polski 1896 w Austrii), w języku niemieckim: Polnischer Turnverein Sokol Polski 1896 w Austrii i używa tej nazwy jako prawnie obowiązującej nadal.
Zgodnie z zapisem w Statucie Towarzystwa, zalegalizowanym przez odpowiednie władze austriackie: „ Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski 1896” w Austrii nawiązuje w swojej działalności do Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Polski” w Wiedniu, które zostało założone 15 lutego 1896 r. / Vereinskataster, NÖ Reg. 104/a, Gruppe XVI Post_Nr. 174/ i które zostało przemocą rozwiązane przez niemieckich nazistów w roku 1938. Towarzystwo jest spadkobiercą tej organizacji, przejmuje jej dorobek i kontynuuje tę tradycję. Zachowuje wyłączne prawo do używania tej historycznej nazwy w Austrii. Ruch sokoli został zdelegalizowany także w komunistycznej Polsce w latach 1944-1988 z politycznych względów i prześladowany. W roku 2000 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski” w Wiedniu (zał. 1896) podjęło swoją historyczną działalność pod nazwą Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski” w Austrii. W r. 2015 zmienia ono nazwę na Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski 1896” w Austrii” (Statut, & 2. Cel, Pkt. 3.)

Pierwsze władze (Zarząd) statutowe PTG Sokół Polski 1896 wybrane na I. Walnym Zebraniu PTG „Sokół” w Austrii w dniu 11.09.2000 (odbyło się ono w Polskim Centrum Duszpasterskim „Emaus” przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu, 1030 Wien, Strohgasse 24): dh mgr. Lech Krawczyk, prezes, dh inż. Andrzej Jochymek, wiceprezes, dha Agnieszka Pikul, sekretarz, dh. Marek Luberda, skarbnik, dh Remigiusz Krawczyk, członek Zarządu / naczelnik wyszkolenia sportowego. Kapelanem Towarzystwa został ks. mgr. Antoni Ulaczyk SCJ.
- Skład Zarządu od 02.12.2002: dh mgr. Lech Krawczyk, prezes, dh. inż. Andrzej Jochymek, wiceprezes, dha Agnieszka Pikul, sekretarz, dha mgr. Małgorzata Krawczyk, skarbnik, członek Zarządu (funkcję skarbnika po krótkim czasie objął dh Marek Luberda ), Robert Swiątek, członek Zarządu /naczelnik ds. wyszkolenia sportowego. Funkcję kapelana drugą kadencję pełnił ks. mgr. Antoni Ulaczyk SCJ
- Skład Zarządu od 01.02.2004: dh mgr. Lech Krawczyk, prezes, dha mgr. Marlena Ptasińska, wiceprezes, dha Agnieszka Pikul, sekretarz, dh Łukasz Zapała, skarbnik, dh mgr. Adam Dudek, członek Zarządu. Zmiana w Zarządzie: dha mgr. Janina Urzędowska, skarbnik od 19.04.2004.
- Skład Zarządu od 29.06.2008: dh. mgr. Lech Krawczyk, prezes, dha mgr. Danuta Nemling, wiceprezes, dh. Grzegorz Mieszczak, sekretarz, dha mag. Janina Urzędowska, skarbnik.
- Skład Zarządu od 28.07.2015: dh. mgr. Lech Krawczyk, prezes, dh Grzegorz Mieszczak, sekretarz, dh Krystian Zieliński, skarbnik. Uzupełnienie składu Zarządu od 03.03.2016 dha Marzena Krawczyk, członek Zarządu . Skład Zarządu wybrany do 27.07.2018. Funkcję kapelana pełni ks. mgr. Jerzy Tusk.

W latach 2000 do 2017 Sokół Polski prowadzi nieprzerwanie 3 sekcje sportowe: piłki nożnej ( i/lub futsal), siatkówki, tenisa stołowego. Okresowo w r. 2002 r. działała „Sekcja dla dzieci i młodzieży- nauka „azjatyckich” technik samoobrony” którą prowadził dh Zbigniew Boruta w sali VS, 11., Svetelskystr. 5

Zorganizowane imprezy patriotyczno-kulturalne i patriotyczno-oświatowe:

- Spotkanie muzyczno-poetyckie pt.: „Co nam w duszy gra”, 02.12.2000, Polskie Centrum Duszpasterskie „Emaus”, 3., Strogg. 24 (obok druhen i druhów „Sokoła” wystąpili: p. Stanisław Broś, Chór „Gaudete”, harcerki i harcerze szczepu „Polanie” z Wiednia, p. Piotr Leśniak).
- „Wieczór piosenki kabaretowej” (z udziałem: druhen i druhów „Sokoła”, panów Piotra Leśniaka, Cezarego Zaniewskiego, Wacława Firlita, harcerek i harcerzy szczepu „Polanie”), 25.02.2001, Polskie Centrum Duszpasterskie „Emaus”, Strohg. 24
- Wieczór poetycko-muzyczny pt.: „Gdy myślę Ojczyzna”, 28.04.2001, Polskie Centrum Duszpasterskie „Emaus”, Strohg. 24. W programie wystąpiły dzieci i młodzież z Dolnej Austrii z Mödling, Krems i Wr. Neustadt pod kierownictwem p. mgr. Marzanny Danek – Hnezolub, druhny i druhowie „Sokoła” i inni.
- Odczyt: p. mgra. Czesława Skonki , Prezesa Odziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Gdańsku na temat: Józef Haller – twórcą niepodległościowych kadr młodzieży polskiej, drużyn sokolich i skautowych w Galicji”, 15.09.2001, Polskie Centrum Duszpasterskie „Emaus” , 3., Strohg. 24
- Odczyt prof. Jacka Bartyzela pt.: O wolną, niepodległą i chrześcijańską Polskę, 1944-2004”. Odczyt zorganizowany przy współudziale Klubu „Sierpień’80“, 25.09.2004, Polskie Centrum Duszpasterskie „Emaus”, 3., Strohg. 24
- I. Konferencja Sokoła Polskiego 1896 w Austrii . Prelegenci: Prof. Wiesław Jan Wysocki: „Niepodległościowy czyn Sokolstwa Polskiego na tle wkładu Polonii w odrodzenie państwowości polskiej.Wybrane zagadnienia i poseł Tomasz Rzymkowski z Klubu Parlamentarnego Kukiz 15: „ Bieżące problemy młodego pokolenia w kraju i na emigracji”, 18.02.2017, Insytut Polski w Wiedniu, 1., Am Gestade 7 . Odczyt organizowany przy współudziale Klubu „Sierpień’80“ i Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego.

Zawodnicy i zawodniczki Sokoła Polskiego 1896 czynnie uczestniczyli czterokrotnie ( r. 2000, 2001, 2002 i 2011) w polonijnej Niedzieli Sportowej, natomiast druhny i druhowie Sokoła współorganizowali w/w imprezy polonijne.

Sokół Polski 1896 gościł dwukrotnie reprezentantów harcerzy z Wilna: 5-7.03. 2001, dha Adama Błaszkiewicza przewodniczącego Harcerstwa Polskiego na Litwie, dyrektora największej na Litwie szkoły polskiej im. Jana Pawła II oraz dhę Zytę Kołoszewską) i 10-11.12 2006 r. trzyosobową reprezentację.

Sp          Sportowcy „Sokoła” uczestniczyli przez wiele lat w rozgrywkach mistrzowskich Polonijnej Ligi Piłkarskiej, w Mistrzostwach Ligi Diecezjalnej w Wiedniu w tenisie stołowym 2001-2006 (wystawiając np. w sezonie 2001/2002 cztery zespoły), w turniejach kwalifikacyjnych i mistrzowskich Austriackiego Związku Futsalowego. Reprezentacje tenisistów i tenisistek „Sokoła” z Wiednia uczestniczyły czterokrotnie (w Zgierzu - 2001, Brwinowie - 2002, w Gniewkowie – 2003 i w Częstochowie - 2004) w Mistrzostwach Polski TG „Sokół” odnosząc tam sukcesy indywidualne i drużynowe, zdobywając też miejsca medalowe. Pojedyńczy tenisiści stołowi startowali też „na własną rękę” w innych Mistrzostwach Polski TG „Sokół”, także z powodzeniem. Autorską inicjatywą Sokoła Polskiego 1896 było powołanie i prowadzenie w latach r. 2001 do 2002 Polonijnej Ligi Tenisa Stołowego , w której uczestniczyli w większości tenisistki i tenisiści stołowi zrzeszeni w Sokole. W zawodach uczestniczyły cztery zespoły: Gedania, Vienna, Orzeł Biały i Mazury. Mecze rozgrywano w sali parafialnej St. Paho u ks. Jerzego Tuska.
W rozgrywkach Mistrzowskich Diecezji Wiedeńskiej drużyny Sokoła odnosiły wiele sukcesów. W r. 2001 Krystyna Stachurska zdobyła indywidualnie 3 miejsce, natomiast w mikście kobiet Krystyna Stachurska / Sokół – Hilde Wustinger/Lazaristen zostały mistrzami DSG (Union Katolische Jugend - Diözesansportgemeinschaft).
Drużynowym mistrzem 2001 DSG został zespół Sokoła wyprzedzając renomowane zespoły Sajoma, Rossau, Wolfsberg i inne. W innej grze mieszanej w tymże roku Krystyna Stachurska i Florian Emerberger / Sokół zdobyli 3. miejsce.
W r. 2002 idywidualnie druhna Ewa Gucwa i mikst druhowie Małgorzata Krawczyk / Florian Emersberger zostali mistrzami UKJ/DSG. 
Zespoły tenisa stołowego Sokoła uczestniczyły rownież przez trzy sezony w rozgrywkach mistrzowskich Wiedeńskiego Zwiazku Tenisa Stołowego (Wiener Tischtennisverband - WTTV) w wysokiej 4. Klasse (www.wttv.at). W sezonie 2005/06 w 4. Klasse A Sokół Polski/1 w składzie:
Grzegorz Mieszczak (3. na liście rankingowej tej klasy), Andrzej Szuta, Lech Krawczyk, Gracjan Rzędzicki, Małgorzata Wolińska zajął 8. miejsce na 12 sklasyfikowanych zespołów. Ale np. w grze podwójnej (deblu) tenisiści stołowi Sokoła byli najlepsi osiągając 20 zwyciestw i odnosząc zaledwie cztery porażki, poszczególni zawodnicy w w grze zespołowej osiagnęli przykładowo następujące indywidualny bilans gier: Grzegorz Mieszczak 18:3 (stosunek zwyciestw do porażek), Andrzej Szuta 10:1, Lech Krawczyk: 12:3. W sezonie 2006/07 w WTTV wystąpiły dwa zespoły Sokoła. Sokół Polski/1 w składzie : Marek Szorc, Lech Krawczyk, Andrzej Szuta, Florian Emersberger, Gracjan Rzędzicki, Wiesław Kozioł  zajął 6. miejsce, natomiast Sokół Polski/2 wystąpił w Gruppe 1.B (o jeden stopień niżej niż 1. Klasse, ale również wysoko w hierarchii rozgrywek) w składzie: Igor Palenik (3 m. na liscie rankingowej), Bogdan Sobarnia, Christian Mayer, Małgorzata Wolińska zajmując 10. miejsce.
W sezonie 2007/08 wystąpił tylko Sokół Polski/1  z trzema zawodnikami (bez rezerwowych): Bogdan Sobarnia, Andrzej Szuta, Lech Krawczyk i zajął 12 miejsce. Silniejsi zawodnicy Sokoła z poprzednich lat przeszli do klubów austriackich kontynuując często z powodzeniem grę w tenisa stołowego w WTTV (np. w Hobby Center Vienna, Olimpic, Kontakt).
Mecze mistrzowskie w WTTV zespoły Sokoła rozgrywały w hali szkolnej Volksschule przy Wendtstattg. 3 w 10. dzielnicy.
Sportowcy Sokoła uczestniczyli w barwach Towarzystwa w Igrzyskach Polonijnych w Sopocie – 2001, Poznaniu – 2003, Słupsku - 2007, Toruniu - 2009, Wrocławiu - 2011
W Sopocie ekipa Sokoła wywalczyła dwa brązowe medale w tenisie stołowym: w grze indywidualnej Maciej Marenda, w grze podwójnej Florian Emersberger / Maciej Marenda.
W Poznaniu dh Lech Krawczyk zdobył brązowy medal w tenisie stołowym.

Sokół Polski 1896 przyczynił się do rozwoju w Wiedniu i Austrii dyscypliny sportowej: futsal (halowa piłka nożna) współorganizując lub organizując samodzielnie pierwsze turnieje futsalowe w Wiedniu. 6 turnieji organizowanych przez Sokoła zostało zaliczonych do serii turnieji eliminacyjnych mających na celu wyłonienie czołowych drużyn walczących o mistrzostwo Austrii.
15.03.2003 w Kapfenbergu (Styria) odbył się pierwszy turniej finałowy o Mistrzostwo Austrii w Futsalu w którym zagrało 14 najlepszych drużyn z całej Austrii wyłonionych z serii turnieji kwalifikacyjnych. Drużyna Sokoła zdobyła dobre 6 miejsce. Nasze Towarzystwo zaprosiło do uczestniczenia w zawodach futsalowych inne polonijne zespoły. Pierwszym mistrzem Austrii wyłonionym w Kapfenbergu został zespół Olida Ceramic. W r. 2004 wicemistrzem Austrii została zaprzyjaźniona z Sokołem drużyna Olimpii Wiedeń.
Drużyna FC Polonia do 2017 uczestniczy z powodzeniem w regularnych rozgrywkach mistrzowskich Ligi Futsalowej w Austrii.
Drużyna Sokoła Polskiego 1896 startowała też w kilkunastu turniejach piłkarskich na otwartym boisku i w hali organizowanych przez Union Katolische Jugend / Diözesansportgemeinschaft.
Zespół piłkarski Sokoła Polskiego 1896 z powodzeniem startował w Diözesansportgemeinschaft – Cup 2003/04 docierając po kilku meczach eliminacyjnych do ćwierćfinału.

Sokół Polski 1896 zorganizował w latach 2002 do 2017 w różnych halach tenisa stołowego na terenie Wiednia i w Stockerau koło Wiednia 10 Międzynarodowych Turnieji Niepodległości Sokoła Polskiego 1896 w Tenisie Stołowym z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Turnieje miały zupełnie dobrą obsadę i cieszyły się powodzeniem w środowisku tenisistów stołowych w Wiedniu. Były one rekomendowane przez WTTV – Wiedeński Związek Tenisa Stołowego.
W zawodach tych uczestniczyli również zaproszeni przez Towarzystwo zawodnicy TG „Sokół” w Polsce ze Zgierza, z Gniewkowa, z Sanoka i z Gorlic.
Zawodnicy Sokoła Polskiego 1896 startowali wielokrotnie w różnych turniejach
tenisa stołowego w Wiedniu i w Dolnej Austrii dobrze reprezentując Towarzystwo
sportową postawą i zdobywając medale.

30.02.2004r. w Polskim Kościele na Rennwegu, w 3 dzielnicy Wiednia podczas wieczornej Mszy św. ks. Rektor Zygmunt Waz poświęcił nowy sztandar Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Polski 1896 w Austrii. W uroczystości poświęcenia sztandaru uczestniczyły kilkuosobowe delegacje gniazd sokolich z Polski. Przybyli sokoli z Gniewkowa k/Bydgoszczy z prezesem Grzegorzem Switałą na czele, z Sanoka z prezesem Kazimierzem Mielczarkiem i z Gorlic z prezesem Janem Rybą. Delegacje sokole z Małopolski wystawiły podczas uroczystości własne poczty sztandarowe. Sztandar Sokoła Polskiego 1896 został wykonany w Pracowni Szat Liturgicznych zakonu Sióstr Miłosierdzia Bożego z Piekar Sląskich. Drzewce do sztandaru Towarzystwa ufundowało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” ze Zgierza k/Łodzi.

Sokół Polski 1896 w Austrii współorganizował obchody tradycyjnych Dni Polskich organizowanych przez Wspólnotę Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii w latach 2001-2004 i 2006-2007. W latach 2001-2003 druhowie Lech Krawczyk i Andrzej Jochymek pełnili we władzach statutowych Forum Polonii odpowiednio funkcje skarbnika w Zarządzie i członka Komisji Rewizyjnej. Druh Lech Krawczyk piastował też w latach 2007-2008 funkcję sekretarza i członka Zarządu.
W okresie przynależności Sokoła Polskiego 1896 do Forum Polonii Towarzystwo aktywnie działało społecznie na rzecz Polonii austriackiej.
Druhna Marzena Krawczyk i druh Lech Krawczyk zostali wybrani wybrani na I. Sejmiku Polonii w Austrii, który odbył się 12.03.2016 w Domu Polskim w Wiedniu, 3., Boerhaaveg. 25, do grona 5 Reprezentantów Polonii austriackiej. Kadencja trwa jeden rok. Oboje druhowie pracują w gronie Reprezentantów w imieniu Towarzystwa dla dobra Polonii austriackiej.

Przedstawiciele Sokoła Polskiego 1896 uczestniczyli w latach 2000-2017
w różnych uroczystościach religijno-patriotycznych i narodowych (np. w Polskim Kościele przy Rennwegu w Wiedniu), w uroczystościach upamietających martyrologię Polaków (np. w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Mathausen-Gusen, przy grobach polskich żołnierzy na Zentralfiedhof, na Kahlenbergu przed tablicą pamiątkową poświęconą pamięci Polaków pomordowanych i poległych na terenie Austrii). Reprezentowali oni też Towarzystwo na oficjalnych spotkaniach Polonii austriackiej. Udzielali też wsparcia różnym patriotycznym inicjatywom, które podejmowały organizacje i działacze polonijni, np. organizacjom i działaczom skupionym w Porozumieniu Patriotyczno-Chrześcijańskim.
Towarzystwo zaangażowało się aktywnie, szczególnie w okresie 2010-2013 w starania Polonii austriackiej zmierzających do uznania jej za mniejszość narodową w Austrii względnie w Wiedniu. Sokół Polski 1896 ma swój własny wkład w te starania składając w interesie części polonijnych organizacji w dniu 13.12.2010 r. w Urzędzie Kanclerskim w Wiedniu wniosek o uznanie Austriaków polskiego pochodzenia za mniejszość narodową w Austrii.
Wniosek Towarzystwa poparł w r. 2011 Klub Sierpień’80 w Austrii. Po złożeniu wniosku dh Lech Krawczyk zaproponował współpracę z zespołem badawczym prowadzonym przez prof. G. Janusza z UMCS w Lublinie pracującym nad przygotowaniem wymaganej przez stronę austriacką ekspertyzy naukowej udowadniającej istnienie liczebnie znaczącej polskiej populacji o dłuższej ciągłości pokoleniowej w środowisku polonijnym w Austrii. Dh Lech Krawczyk, z wykształcenia socjolog, pracował w Polsce 8 lat w placówce badawczej PAN w Łodzi, i sądził, że może wnieść istotny wkład w badania empiryczne na terenie Wiednia i Austrii. Prof. Janusz odrzucił jego propozycję. Odrzucił tym samym, reprezentując partykularne (politycznie umotywowane) interesy Forum Polonii i Związku Polaków w Austrii „Strzecha” w tej kwestii. Dh Lech Krawczyk otworzył więc przewód doktorski na Uniwersytecie Wiedeńskim by napisać pracę doktorską dotyczącą problematyki Polaków żyjących w Austrii.
Po pewnym czasie zrezygnował z realizacji tego pomysłu z powodu braku zainteresowania wynikami takich badań również ze strony bliskich mu organizacji polonijnych, które w międzyczasie podejmowały inne własne działania w tym kierunku. Towarzystwo jest jednak nadal jednym z podmiotów społecznych, który chce wnieść suwerenny wkład w realizację tego priorytetowego celu Polonii austriackiej.

Sokół Polski 1896 jest też od lat zaangażowany w odzyskanie przez Polonię austriacką Domu Polskiego przy Boerhaaveg. 25 w 3 dzielnicy Wiednia, ufundowanego przez Polaków na początku XIX w., bądź uzyskanie prawa do użytkowania jego części. Do tej pory takie prawo rządy komunistyczne PRL i "postkomunistyczne" (z okresu tzw. III RP) przyznawały/przyznają jedynie ZPwA „Strzecha” i Forum Polonii, w naszym przekonaniu nadal organizacjom „marionetkowym”, ignorując zupełnie prawa i interesy patriotycznej części Polonii austriackiej.
Towarzystwo by móc działać i rozwijać się potrzebuje własnej, godnej siedziby.
Dwukrotnie podjęliśmy próbę uzyskania lokalu w Domu Polskim. 09.08.2004 i 17.02.2013 r. zwracając sie pisemnie w tej sprawie do Dyrekcji PAN w Wiedniu i w Warszawie.
Pan Prof. Dybaś, dyrektor PAN w Wiedniu, odniósł się niedawno do w/w sprawy, gdy rozważano ją na płaszczyźnie „oficjalnej”, nieprzyjaźnie. Nie rezygnujemy i będziemy tę kwestię jeszcze wielokrotnie podnosić.

Sokolnia. Wzorując się na tradycji Ruchu Sokolego dh Lech Krawczyk i dha Małgorzata Krawczyk w sierpniu 2002 r. podjęli inicjatywę budowy sokolni w Wiedniu, obiektu sportowo-kulturalnego, który mógłby służyć zarówno Sokołowi Polskiemu 1896 do realizacji jego statutowych celów jak również Polonii austriackiej, udzielając także lokale Szkole Polskiej im. J.III. Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu i planowanemu przez p. dr. Janinę Osses-Frei archiwum ds Polonii austriackiej. O tym zamierzeniu została poinformowana Polonia austriacka, Ambasada RP i Polska Misja Katolicka w Austrii.
Powołany został reprezentatywny jak na środowisko polonijne Komitet honorowy budowy objektu sportowo-kulturalno-socjalnego Sokoła Polskiego 1896. 26 lipca 2002 r. Towarzystwo złożyło panu Michaelowi Häupl, burmistrzowi miasta Wiednia, podanie w sprawie przyznania Towarzystwu bezpłatnie terenu na budowę obiektu sportowo-kulturalnego.
Architekt austriacki dipl.-inż. Michael Neudecker, który zaprojektował obiekt sportowo – kulturalny Sportunion w Wiedniu ,3., Hervicusg. i zrealizował jego budowę, przygotował w lutym 2004 r. na zlecenie Towarzystwa szkic architektoniczny i wstępny kosztorys planowanej sokolni.1 lutego 2004 r. S.P. 1896 zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa na którym podjął uchwały o utworzeniu przez Towarzystwo firmy: „Sokół Polski Sport- und Kulturzentrum Bau- und Betriebs GmbH” w celu realizacji projektu sokolnii i stowarzyszenia „Verein Sokol Polski Sport- und Kulturzentrum”, który sprawować miał patronat nad wykonaniem tego projektu. Powołanie w/w firmy miało się odbyć w późniejszym czasie w stosownej dla realizacji projektu chwili.
3 marca 2004 r. Bundespolizeidirektion Wien zarejestrowała stowarzyszenie: „Verein Sokol Polski Sport-, und Kultur, und Sozialzentrum” ( w polskiej wersji językowej: „Stowarzyszenie Sokół Polski Centrum Sportowo-Kulturalno-Socjalne”. Prezesem tego stowarzyszenia przez caly okres działalności była druhna Agnieszka Pikul. Dalej podejmowaliśmy różne żmudne starania by otrzymać na terenie Wiednia lub w obszarze metropolitalnym stolicy na korzystnych warunkach odpowiednią działkę budowlaną. W międzyczasie zaczęły mnożyć się trudności, mniej lub więcej „otwarte” ze strony Forum Polonii pod prezesurą p. Andrzeja Lecha, ZPwA „Strzecha” czy p. red. Kiss-Orskiego, mentora p. Andrzeja Lecha mające w naszym odbiorze na celu przekształcenie naszej inicjatywy w projekt Polonii austriackiej, w praktyce w projekt części środowiska polonijnego, jednoznacznie lewicowo-liberalnie ukierunkowanej. Oczywiście w tej sytuacji traciliśmy motywację by ponosić dalsze trudy i prywatne koszty dla nieprzewidywalnych działań tego środowiska polonijnego ale rozpoznawalnie niekorzystnych dla Towarzystwa.
29 czerwca 2008 r. członkowie Stowarzyszenia Sokół Polski Centrum Sportowo-Kulturalno-Socjalne” podjęli uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Nie udało nam się zrealizować naszego projektu ale ziarno zostało zasiane.
Idea budowy sokolni jest nam nadal bliska.
Sokół Polski 1896 jest od 2000 r. członkiem zwyczajnym Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce i od 2003 r Sportunion Wien, federacyjnej organizacji sportowej w Austrii o orientacji chrześcijańsko-społecznej. Towarzystwo zainicjowało i współtworzyło po ustąpieniu z Forum Polonii w 2007 r. nieformalną strukturę polonijną Porozumienie Patriotyczno-Chrześcijańskie (PP-Ch) wspierając jego działania społeczne na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.
Towarzystwo jest aktualnie członkiem zwyczajnym PP-Ch.

Do aktywu Towarzystwa w latach 2000-2017 należą/-eli druhny i druhowie (w ujęciu chronologicznym), którzy pełnią/-li różne funkcje we władzach statutowych organizacji, kierowali jego sekcjami sportowymi i/lub zespołami sportowymi bądź też w szczególny sposób wyróżnili się swoim zaangażowaniem organizacyjnym i/lub sportowym w działalności S.P. 1896: mgr. Lech Krawczyk, mgr. Małgorzata Krawczyk, dr. Andrzej Bogucki, ks. mgr. Antoni Ulaczyk SCJ, inż. Andrzej Jochymek, inż. Andrzej Szpetkowski, Agnieszka Pikul, Marek Luberda, Teresa Luberda, Marek Szorc, ks. mgr. Jerzy Tusk, Remigiusz Krawczyk, Grzegorz Mieszczak, mgr. Julia Krawczyk, Zenon Krystian, Robert Swiątek, Krystian Zieliński, mgr. Maciej Marenda, Jan Stasiak, Lesław Swiętek, Dawid Dominik, mgr. Janina Urzędowska, mgr. Marlena Ptasińska, Marzena Krawczyk, Joanna Natkaniec, Bogdan Zabdyr, Zdzisław Marciszewski, Roman Trojan, Małgorzata Kiselka, Zbigniew Boruta, Zdzisław Jan Gostek, Florian Emersberger, mgr. Adam Dudek, mgr. Danuta Nemling, Maurycy Suszczewski, Władysław Ciężobka, Andrzej Michalski, Agnieszka Szmist, Urszula Bogucka, Tadeusz Ciężobka, Anna Bogucka, Ewa Gucwa, Łukasz Zapała, Bogdan Sobarnia, Ignacy Tworzyk, Zdzisław Zagrobelny, Wiesław Michalski, , Artur Gierlach, Marta Mieszczak, Andrzej Szuta, Gracjan Rzędzicki, Małgorzata Wolińska, Christain mayer, Igor Palenik, Wiesław Kozioł, Edward Rost, Andrzej Michalski.

Przyjmujemy orientacyjnie, że w latach 2000-2017 w PTG Sokół Polski 1896
uprawiało sport ok. 150 do 180 zarejestrowanych sportsmenek i sportowców. Zgodnie z zapisem w Statucie Towarzystwa osoby te są traktowane jako jego członkowie nadzwyczajni.

W w/w okresie czasu Towarzystwo nie miało sponsorów.
Działalność społeczna Towarzystwa opierała sie jedynie na składkach członkowskich kilku druhen i druhów, którzy się do tego obowiązku organizacyjnego poczuwali i na bieżących składkach członków sekcji sportowych. Wielu sportowców Sokoła, podobnie jak i w innych organizacjach polonijnych, zachowywało postawę roszczeniową. Sądzili oni, że jesteśmy dofinansowywani na realizację celów statutowych wiec oni nie są zobligowani do uiszczania składek członkowskich. Często po prostu skąpili.
W przedziale czasowym 2000-2017 otrzymaliśmy w sumie dofinansowanie ze strony Forum Polonii w Austrii, Ambasady RP w Wiedniu, Sportunion Wien, firmy Kapsch i BlueVest Equity prawie wyłącznie na zakup pucharów, medali, dyplomów na nasze imprezy sportowe. Często nie pokrywało to rzeczywistych kosztów tych przedmiotów. Te wydatki musieliśmy pokrywać ze składek członkowskich i opłat za uczestnictwo w zawodach. Szacujemy, że w sumie z tych form dofinansowania w ciągu 17 lat działalności otrzymaliśmy ok. 2000,- €. Najbardziej zaangażowani działacze Sokoła inwestowali w działalność Towarzystwa prywatne pieniądze. Prace społeczną wykonywali bez wyjątku honorowo.

Aby prowadzić zajęcia sportowe i w powołanych przez Towarzystwo sekcjach sportowych i /lub uczestniczyć w różnych rozgrywkach mistrzowskich wynajmowało ono na terenie Wiednia od chwili powstania do 2017 r. w różnych okresach czasu następujące sale gimnastyczne, hale, boiska pilkarskie:
- dla sekcji siatkarskiej sale gimnastyczne w szkołach: HS 21., Kinzerplatz 9, GTVS 3., Landstrasser Hauptstr. 146, VS 11., Svetelskystr. 5.
- dla tenisa stołowego: sala w Pfarre St. Paul-Paho, 10., Jura Soyfer Gasse 3, UKJ-Tischtennishalle, 16., Kirchsteterngasse 5, sala gimnastyczna VS 10., Wendtstattg. 5
- dla piłki nożnej: boisko na stadionie STAW, 2., Rustenschacherallee 3-5, boisko Sportzentrum Marswiese 17., Neuwaldeggerstr., hala sportowa PAHO, 10., Jura Soyfer Gasse 5, sala gimnastyczna VS 11., Brehmstr. 9, boisko - Fußballplatz Leopoldau 21., Eipeldauerstr. 21, boisko Union 12, Hervicusg. 13, boisko Sportzentrum Erdberg 3., Baumg., boisko publiczne -Fußballplatz przy Hoffmanplatz w 12. dzielnicy.

Aby korzystać z tych obiektów sportowych (a także na uprzywilejowanych warunkach) wymagana jest przynależność do jednej z trzech dachowych organizacji sportowych działających w Austrii: ASVÖ (raczej neutralna politycznie), ASKÖ lub Sportunion. Towarzystwo jest członkiem zwyczajnym Sportunion, zorientowanym na partię ÖVP (chadecy). Stowarzyszenie Polskich Sportowców (największa polonijna organizacja sportowa w Austrii) należy do ASKÖ zbliżonej do partii SPÖ, czyli partii o orientacji lewicowo-liberalnej.
To wyjaśnia w jakiejś mierze dlaczego mieliśmy / mamy utrudnione zadanie w realizacji projektu budowy sokolnii w Wiedniu. SPÖ sprawuje w Wiedniu prawie nieprzerwanie od II Wojny światowej absolutną władzę polityczną i za pomocą ASKÖ jest w posiadaniu w Wiedniu większości obiektów sportowych a także decyduje o przyznaniu działek budowlanych na cele sportowe. Więcej zrozumienia dla naszego projektu napotkaliśmy w sąsiadującej z Wiedniem Dolnej Austrii. Dlatego do Komitetu honorowego projektu Sokoła przystąpił dr. Kohl, czołowy działacz ÖVP, wojewoda Dolnej Austrii i jeden z niedawnych kandydatów na prezydenta Austrii.
Sokół Polski 1896 jako środowisko społeczne w latach 2000-2017 był obecny w działalności Polonii austriackiej, służył jej i Polsce w najlepszy możliwy dla nas sposób.

Opracował

Dh mgr. Lech Krawczyk, Prezes Sokoła Polskiego 1896 w Austrii

Wiedeń, 03.03.2017

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz